Väitöstiedote: Yritysten rooli yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa muuttuu aiempaa aktiivisemmaksi

Ympäristökatastrofien uhka, COVID-19 pandemia ja yhteiskunnalliset levottomuudet puhututtavat. Kuka ratkaisee käsillä olevat kestävyyskriisit? Tampereen yliopiston tuoreen väitöstutkimuksen mukaan yritysten rooli yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa on keskeinen. Siksi yritysten ei tulisi jättää kestävyyskysymyksiä kapeasti määrittyvän yritysvastuu-funktion varaan.

KTM Sonja Lahtisen markkinoinnin alaan sijoittuvassa väitöskirjassa tarkastellaan yritysten roolia kestävän kehityksen kysymysten ratkaisemisessa. Tutkimuksen mukaan monet yritykset laajentavat nyt perinteistä kaupallista rooliaan yhteiskunnalliselle pelikentälle ja hyödyntävät vaikutusvaltaista asemaansa globaalissa markkinataloudessa kestävämpien tuotanto- ja kulutustapojen edistämiseksi.

–  Tutkimukseeni osallistuneissa suurissa suomalaisyrityksissä toimitaan kenties yllättävänkin aktiivisesti ilmastonmuutoksen, elonkirjon hupenemisen ja epätasa-arvon kaltaisten systeemisten haasteiden ratkaisemiseksi. Haastattelemani yritysjohtajat edustavat eri toimialoja metsäteollisuudesta elintarvikealaan ja vähittäiskauppaan, mutta heitä yhdistää yleinen tahtotila olla ennemminkin osa ratkaisua kuin osa ongelmaa, Lahtinen kertoo.

Väitöstutkimuksessa nostetaan keskiöön markkinoilla tapahtuva vuorovaikutus, jonka kautta yritykset herkistyvät asiakkaiden ja yhteiskunnan todellisille tarpeille. Tarpeet koskevat aiempaa useammin kestävämpiä vaihtoehtoja, kuten uusiutuvia energiamuotoja, sähköisiä kulkuvälineitä, kasvipohjaisia elintarvikkeita tai luotettavia tiedonjakoalustoja.

Tutkimuksen mukaan yritykset vastaavat uudenlaisiin tarpeisiin tuomalla markkinoille uusia teknologioita, sosiaalisia innovaatioita ja päivitettyjä palveluominaisuuksia. Lisäksi ne jakavat markkinatietoa, avaavat asiakasdataansa ja antavat neuvoja yhteiskunnan eri toimijoille.

– Esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisen muutoksia koskevasta tiedosta hyötyvät lainsäätäjät, järjestöt ja tavalliset kuluttajat, sillä tällainen tieto yhdessä uusien tuotteiden ja palveluominaisuuksien kanssa vahvistaa kykyämme tehdä parempia päätöksiä ja vastuullisempia valintoja yhdessä. Kun ratkaisut kestävyyskriiseihin löytyvät yhä useammin markkinoilta, yritysten yhteiskunnallinen rooli muuttuu, painottaa Lahtinen.

Neljän osajulkaisun perusteella Lahtinen ehdottaa väitöskirjassaan, että yritysten uusi rooli kehystetään uudelleen kolmella organisaation osa-alueella, jotka ovat liiketoimintastrategia, johtamisen aktiviteetit ja yhteisluomisen käytänteet. Strategia, johtaminen ja yhteisluominen muodostuvat yrityksissä joko uudistumisen lähteeksi tai sen esteeksi.

Kestävyyden transitioista, eli siirtymisestä kohti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja, on tullut ääneen lausuttu yhteiskunnallinen tavoite. Tutkimus osoittaa, että yritykset ovat tavoitteen toteutumisen kannalta keskeisiä toimijoita. Yrityksillä on myös taloudellinen intressi tuottaa ratkaisuja markkinoiden todellisiin tarpeisiin. Väitöskirja tarjoaakin ajankohtaista tietoa kestävästä liiketoiminnasta ja sen mahdollisuuksista liikkeenjohtajille ja muille markkinatoimijoille.

Sonja Lahtinen on kotoisin Tampereelta ja työskentelee tällä hetkellä Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston apurahatutkijana Tampereen yliopistossa.

KTM Sonja Lahtisen markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja Reframing the Role of Companies in Sustainability: Toward business sustainability transitions tarkastetaan perjantaina 26.6.2020 klo 12 alkaen Tampereen yliopiston Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere. Vastaväittäjänä on professori Outi Uusitalo (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Hannu Kuusela.

Koronavirustilanteen takia Tampereen yliopiston väitöksiin sallitaan vain pieni määrä yleisöä, mutta väitöstä voi seurata etäyhteyden kautta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1559-7