Writings

Some of my recent thoughts on sustainable business, science, and society.

This isn’t an ordinary Monday (but why it should be in a circular economy)

December 3, 2019

Let me share my vision for a circular economy and why we need to make #WhiteMonday just an ordinary day. The transition to a circular economy depends on our creativity If Mother Nature designed production and consumption processes,…

Sama, mutta eri. Johdammeko vastuullisuutta vai kestävyyttä?

November 17, 2019

Kestävyys-käsitteistön käyttöönottovuosi Vuosi 2019 lähenee loppuaan ja moni tuntemani tutkija tarkastelee kulunutta vuotta oman tutkimusaiheensa näkökulmasta. Vuosi 2019 jää monien kaltaisteni yritysten ja yhteiskunnan välistä suhdetta tarkastelevien tutkijoiden mieleen vuotena, jolloin kestävyyspuhe viimeinkin vakiinnutti paikkansa yritysten juhlapuheiden ja…